Przedstawiamy Państwu zakończenie pierwszego etapu remontu polegającym na montażu witryny aluminiowej wydzielającej dostęp do Oddziału. Od piątku ekipa remontowa działa już na Pododdziale Rehabilitacji Naurologicznej, gdzie wymieniają stolarkę drzwiową do sal chorych.